Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenia 2019 rok

Zarządzenie Nr 1/2019 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicku z dnia 02.01.2019 r. w sprawie rejonów opiekuńczych

Zarządzenie Nr 2/2019  Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 27.03.2019 r. w sprawie powołania komisji w przedmiocie brakowania dokumentacji niearchiwalnej

Zarządzenie Nr 3/2019  Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicku z dnia 08.05.2019 r. ws. zmiany Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Izbicku

Zarządzenie Nr 4/2019 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicku z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej

Zarządzenie Nr 5/2019 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicku z dnia 31.05.2019 r. w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych

Zarządzenie Nr 6/2019 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicku z dnia 16.10.2019 r. w sprawie powołania komisji do kontroli w placówkach korzystających z finansowania posiłków dla uczniów na podstawie zawartych porozumień z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Izbicku

Zarządzenie Nr 7/2019 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 12/2015 z dnia 29.12.2015 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Izbicku

Wersja XML