Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Pomoc żywnościowa - Efekty podprogram 2019 (2020)

PODPROGRAM 2019 – efekty

  1. Ośrodek Pomocy Społecznej z Izbicka z terenu województwa opolskiego przy współpracy z Bankiem Żywności w Opolu z siedzibą w Luboszycach realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2019 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  grudzień 2019 – wrzesień 2020.
  2. Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:

2. Pomoc żywnościowa trafiła do 107 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu województwa opolskiego.

3. Wydaliśmy osobom potrzebującym:

o 6,06716 ton żywności;

o 320 paczek żywnościowych;

 

Wersja XML