Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nieodpłatna Pomoc Prawna stare 2021

Nieodpłatna Pomoc Prawna/ Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie/ Nieodpłatna Mediacja  na terenie Powiatu Strzeleckiego w 2021 r.

 

UWAGA !!!

Przed udaniem się do punktu poleca się w pierwszej kolejności kontakt telefoniczny (tel. 77 440 17 97) w celu uzgodnienia sposobu przyjmowania interesantów, ponieważ w przypadku obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo wprowadzenia stanu nadzwyczajnego udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może odbywać się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem punktu.

 

Kto może skorzystać

 

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku po podpisaniu w punkcie stosownego oświadczenia.

 

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo wprowadzenia stanu nadzwyczajnego osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej/ nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, nie ma obowiązku złożenia pisemnego oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, a osoba fizyczna-przedsiębiorca nie musi składać oświadczenia o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.

 

Co obejmuje  nieodpłatna pomoc prawna?

Osoba udzielająca pomocy prawnej w zależności od potrzeby:

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje również skorzystanie z nieodpłatnej mediacji.

Inne ważne informacje o pomocy prawnej

Na czym polega poradnictwo obywatelskie?

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie jest świadczone przez profesjonalnych doradców, posiadających stosowne uprawnienia, i w szczególności obejmuje:

Na jakie wsparcie możesz liczyć?

Czym jest mediacja?

Mediacja jest metodą wypracowania porozumienia w sytuacji konfliktów lub sporów, w której uczestnicy poszukują najlepszych dla siebie rozwiązań. Mediacja jest dobrowolna i poufna, aby doszła do skutku – obie strony muszą wyrazić zgodę na udział w niej.

Mediacje prowadzi mediator, czyli osoba profesjonalnie przygotowana do rozwiązywania sporów małżeńskich, rodzinnych, sąsiedzkich, konsumenckich i innych kwestiach spornych.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

 

Co obejmuje nieodpłatna mediacja?

Osoba przeprowadzająca mediację w zależności od potrzeby:

Inne ważne informacje o mediacji

Nieodpłatnej mediacji nie może przeprowadzić osoba, która w sprawie którejkolwiek ze stron uprzednio świadczyła pomoc prawną lub poradnictwo obywatelskie, była świadkiem, wydawała opinie, sporządzała wywiad środowiskowy lub prowadziła terapię a także osoba co do której zachodzi uzasadniona wątpliwość bezstronności.

Udzielanie porad osobom z niepełnosprawnością

Osoby z  trudnościami w poruszaniu lub komunikowaniu się mogą skorzystać z pomocy w dogodnym dla siebie miejscu, również w domu lub w miejscu wyposażonym w  odpowiedni sprzęt wspomagający komunikację lub z dostępnym wsparciem tłumacza języka migowego.  Mogą one również uzyskać poradę w szczególnych formach, na przykład przez telefon,  komunikator internetowy.

 

Zapisy

 

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się  po umówieniu terminu wizyty.

Zapisów można dokonać:

 

Tu otrzymasz darmową pomoc:

POMOC PRAWNA I MEDIACJE

Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich
ul. Jordanowska 2
47-100 Strzelce Opolskie
(lokal oznaczony nr 7)

Punkt jest czynny : PONIEDZIAŁEK – ŚRODA, PIĄTEK: 14. 00 – 18.00, CZWARTEK: 11.00 – 15.00; 15.00 -19.00 – specjalistyczny dyżur mediacyjny

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawadzkiem
ul. Dębowa 11
47-120 Zawadzkie
(lokal oznaczony nr A8)
Punkt jest czynny w PONIEDZIAŁKI W GODZ. 13.00 – 17.00

Urząd Miejski w Leśnicy
ul. 1 Maja 9
47-150 Leśnica
(lokal oznaczony nr 16)
Punkt jest czynny we WTORKI W GODZ. 14.00-18.00

Urząd Gminy w Jemielnicy 
ul. Strzelecka 67
47-133 Jemielnica
(lokal oznaczony numerem 6 budynek nr 2 – sala posiedzeń)
Punkt jest czynny w ŚRODY W GODZ. 11.30-15.30

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ujeździe
ul. Sławęcicka 19
47-143 Ujazd
(lokal oznaczony nr 1)
Punkt jest czynny w PIĄTKI W GODZ. 13.00-17.00 

PORADNICTWO OBYWATELSKIE i MEDIACJE

Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich
ul. Jordanowska 2
47-100 Strzelce Opolskie
(lokal oznaczony nr 7)
Punkt jest czynny w PONIEDZIAŁKI, WTORKI, ŚRODY, PIĄTKI W GODZ. 8.00-12.00, W CZWARTKI  W GODZ. 7.00-11.00 

(za wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy)

 

 

więcej informacji: Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Strzeleckiego

 

 

Wersja XML