Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

''Za życiem''

Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” określa uprawnienia kobiet w ciąży i ich rodziny do wsparcia w zakresie dostępu do:

1) świadczeń opieki zdrowotnej;

2) instrumentów polityki na rzecz rodzin.

 

Kto może skorzystać z uprawnień:

1) każda kobieta, w ciąży i jej rodzina (w zakresie informacji i poradnictwa na temat rozwiązań wspierających rodzinę),

2) rodziny, w których przyjdzie albo przyszło na świat ciężko chore dziecko. Oznacza to ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo o nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu,

3) kobiety, które otrzymały informację o tym, że ich dziecko może umrzeć w trakcie ciąży lub porodu,

4) kobiety, których dziecko umarło bezpośrednio po porodzie na skutek wad wrodzonych,

5) kobiety, które po porodzie nie zabiorą do domu dziecka z powodu:

 

Podstawą do skorzystania z uprawnień jest zaświadczenie, które potwierdza ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, powstałe w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

Każda kobieta w ciąży i jej rodzina może skorzystać z pomocy i wsparcia asystenta rodziny

Asystent nie tylko odpowie na pytania, ale też na podstawie pisemnego upoważnienia będzie mógł załatwiać w twoim imieniu sprawy w różnych instytucjach. Asystent pomoże Ci także rozwiązać problemy opiekuńczo-wychowawcze.

 

Inne należne uprawnienia:

1.Okres okołoporodowy

 

2. Dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością

 

3. Jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł

 

Komu przysługuje?

 

Wysokość świadczenia: 4000 zł, wypłacane jednorazowo

 

Kryterium dochodowe

Przyznania świadczenia nie uzależnia się od dochodu.

 

Kiedy można się ubiegać?

W ciągu 12 miesięcy od dnia narodzin żywego dziecka

 

Wraz z wnioskiem o przyznanie świadczenia należy przedłożyć:

PDFWniosek - Za życiem.pdf (456,01KB)
 

Wersja XML