Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

BECIKOWE - Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka.

Świadczenie przysługuje w związku z urodzeniem się żywego dziecka.

Wysokość świadczenia: 1000 zł, wypłacane jednorazowo

 

Kryterium dochodowe

Świadczenie przysługuje, gdy dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 1922 zł.

 

Komu przysługuje?

 

Kiedy można się ubiegać?

W ciągu 12 miesięcy od dnia urodzenia się dziecka lub w ciągu 12 miesięcy od przysposobienia dziecka lub objęcia go opieka faktyczną, jednak nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

 

UWAGA!

W przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko istnieje wymóg ustalenia, na rzecz danego dziecka od jego rodzica, świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd.

Wyjątkiem jest sytuacja, gdy:

 

Warunek do spełnienia

Warunkiem udzielenia świadczenia jest pozostawianie kobiety pod opieka lekarską do 10 tygodnia ciąży, potwierdzone zaświadczeniem od położnej lub zaświadczeniem lekarskim.

Wniosek:

PDFWniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tyt. urodzenia się dziecka (tzw. becik) 2020.pdf (118,13KB)

PDFZaświadczenie lekarskie dot. becikowego.pdf (96,10KB)
PDFOświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego (becikowe).pdf (77,44KB)
PDFOświadczenie wnioskodawcy o dochodach nieopodatkowanych 2020.pdf (99,55KB)
 

Wersja XML