Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Specjalny zasiłek opiekuńczy

Na jaki okres?

Świadczenie ustalane jest na okres zasiłkowy tj. od dnia 1 listopada do dnia 30 października następnego roku kalendarzowego

Wysokość świadczenia: 620zł miesięcznie

 

Kryterium dochodowe:

Świadczenie przysługuje, gdy dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 764 zł.

 

Komu przysługuje?

Świadczenie przysługuje osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom, jeżeli:

1) nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;

2) rezygnują z zatrudnienia;

 

Kiedy nie przysługuje?

Specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli:

 

1) osoba sprawująca opiekę:

2) osoba wymagająca opieki została umieszczona w rodzinie zastępczej,  z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, w rodzinnym domu dziecka albo w placówce zapewniającej całodobową opiekę, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu;

3) na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury;

4) na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, prawo do świadczenia pielęgnacyjnego lub prawo do zasiłku dla opiekuna.

 

UWAGA!

Zarejestrowanie w powiatowym urzędzie pracy jako osoba poszukująca pracy  lub posiadanie statusu bezrobotnego nie ma wpływu na uprawnienie do specjalnego zasiłku opiekuńczego.

 

Świadczenie podlega KOORDYNACJI SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Jeśli w sprawie jest ustalona w/w koordynacja, wówczas organem właściwym jest Wojewoda Opolski

 

Wniosek:

 

PDFwniosek - specjalny zasiłek opiekuńczy - okres zasiłkowy 2020.2021.pdf (131,56KB)
PDFOświadczenie o dochodach nieopodatkowanych SZO.pdf (93,17KB)
PDFOświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego SZO.pdf (77,44KB)

PDFwniosek - specjalny zasiłek opiekuńczy - NOWY okres zasiłkowy 2021.2022.pdf (130,82KB)

Wersja XML