Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zasiłek pielęgnacyjny

Świadczenie przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

 

Na jaki okres?

Zasiłek przyznawany jest na okres ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub na stałe.

Wysokość świadczenia: od 01.11.2019 r. 215.84 zł miesięcznie

 

Kryterium dochodowe:

Przyznania świadczenia nie uzależnia się od dochodu.

 

Komu przysługuje?

 

Kiedy nie przysługuje?

 

Świadczenie podlega KOORDYNACJI SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

 

Jeśli w sprawie jest ustalona w/w koordynacja, wówczas organem właściwym jest Wojewoda Opolski

 

Wniosek o zasiłek pielęgnacyjny:

PDFwniosek - zasiłek pielęgnacyjny.pdf (105,07KB)

 

Oświadczenie o zmianie numeru konta bankowego:

oświadczenie zmiana numeru rachunku bankowego.jpeg - wzór oświadczenia jest ten sam dla wszystkich świadczeń, stąd przy wypełnianiu oświadczenia prosimy o dopisanie na nim rodzaju świadczenia, w którym ma nastąpić zmiana nrumeru konta oraz wskazanie miesiąca od którego środki mają zostać przekazane na nowe konto.

Na przykład dopisujemy: dotyczy zasiłku pielęgnacyjnego, od stycznia 2021 r.

Wersja XML