Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Usługi opiekuńcze

Zgodnie z art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej /tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z . późn. zm./  przysługują osobie samotnej, która z powodu choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną zaleconą przez lekarza, pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Zgodnie z Uchwałą NR XXVIII.160.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 lutego 2017 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi ustalono opłatę
z a 1 godzinę usługi opiekuńczej w wysokości 22 zł.

Od dnia 01.02.2018 r. zgodnie z Uchwałą NR XXXVII.214.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały XIII.78.2015 Rady Gminy Izbicko z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi ustalono opłatę za 1 godzinę usługi opiekuńczej w wysokości 19,00 zł.

 

Tabela odpłatności za usługi opiekuńcze

(załącznik do Uchwały Nr XIII.78.2015 Rady Gminy Izbicko z dnia 23 listopada 2015 r.)

Lp.

% dochodu netto na osoby samotnie gospodarujące lub przypadające na osobę w rodzinie na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej

Wskaźnik odpłatności osoby samotnie gospodarującej w % usługi za godzinę

Wskaźnik odpłatności rodziny w % ustalone od ceny usługi za godzinę.

1.

do 100%

nieodpłatnie

nieodpłatnie

2.

Powyżej 100% do 150%

5%

10%

3.

Powyżej 150% do 200%

10%

20%

4.

Powyżej 200% do 250%

20%

30%

5.

Powyżej 250% do 300%

40%

50%

6.

Powyżej 300%

100%

100%

Wersja XML