Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dodatek węglowy

Dodatek węglowy to jednorazowe świadczenie w wysokości 3 tys. zł. Przysługuje gospodarstwu domowemu, w którym głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, koza, kominek, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy, zasilane paliwami stałymi tj.: węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego, w tym koks, ekogroszek i ekomiał z węgla kamiennego.

Warunkiem koniecznym do otrzymania dodatku węglowego jest wpisanie lub zgłoszenie głównego źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB).

Przez gospodarstwo domowe, o którym mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, rozumie się:

Ważne! Aby otrzymać dodatek węglowy na ogrzanie gospodarstwa domowego, nie trzeba być właścicielem budynku, jak również nie jest konieczne zameldowanie w miejscu zamieszania. Dla przyznania dodatku węglowego kluczową informacją jest miejsce zamieszkania.

Jeśli masz wątpliwość czy twoje paliwo stałe spełnia wymogi zapoznaj się z rozporządzeniem PDFlex-dz-u-2018-1890-wymagania-jakosciowe-dla-paliw.pdf (95,91KB).

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. w tut. Ośrodku. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Odpowiedź na najczęściej zadawane pytania dot. dodatku węglowego.

Do pobrania:

DOCWniosek o dodatek węglowy.doc (115,50KB)
PDFKlauzula informacyjna dodatek węglowy.pdf (191,72KB)
PDFoświadczenie dot. odbioru informacji.pdf (53,79KB) (wypełnia każda osoba, która we wniosku o wypłatę dodatku węglowego nie wskazała adres e-mail)

Wersja XML