Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zasiłek szkolny

ZASIŁEK SZKOLNY

Zasiłek szkolny świadczenie o charakterze jednorazowym przyznawane z powodu przejściowego zdarzenia losowego powodującego trudną sytuację materialną ucznia, w szczególności: śmierć jednego z rodziców, nagła choroba, kradzież, pożar, zalanie lub inne zdarzenie nadzwyczajne i nieprzewidywalne.

Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Do wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego należy dołączyć dokument/y potwierdzający/e zaistnienie okoliczności uzasadniających przyznanie zasiłku.

Do ubiegania się o zasiłek szkolny uprawnieni są uczniowie, którzy:

-  zamieszkują na terenie Gminy Izbicko,

-  w rodzinie zaistniało w/w zdarzenie uprawniające do otrzymania zasiłku.

O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego.

Wzór wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego:

DOCXWniosek zasiłek szkolny - wzór.docx (24,29KB)
 

 

Wersja XML