Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdania finansowe za 2020 r.

Bilans Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicku sporządzony na dzień 31.12.2020 r.

Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2020 r.

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Informacja dodatkowa

Wyciąg z danych zawartych w załączniku "Informacja dodatkowa"

Wersja XML