Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Raport o stanie zapewnienia dostępności

Na podstawie art. 11 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2020.1062) publikujemy Raport o stanie zapewnienia dostępności Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicku (OPS). Raport zawiera informacje w zakresie spełnienia przez OPS minimalnych wymagań służących zapewnieniu  dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, które wskazuje art. 6 w/w ustawy.

Stan na dzień 01.01.2021 r.

PDFRaport o stanie dostępności Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicku.pdf (106,15KB)

PDFRaport o stanie dostępności Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicku - forma dostępna.pdf (61,18KB)

Wersja XML