Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zaświadczenie o wysokości dochodu - CZYSTE POWIETRZE

PROGRAM „CZYSTE POWIETRZE” (2018-2029)

 

„Czyste powietrze” jest to ogólnopolski program wsparcia finansowego na wymianę źródeł ciepła oraz prace związane z termomodernizacją, skierowany do osób fizycznych, właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych.

 

21 października 2020 r. rozpoczął się kolejny nabór wniosków w drugiej części programu „Czyste powietrze”.

Aby otrzymać dotację konieczne jest m.in. pozyskanie zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego, które dla mieszkańców Gminy Izbicko wydaje Ośrodek Pomocy Społecznej w Izbicku.

Żądanie wydania w/w zaświadczenia składa się zgodnie z właściwością miejscową tj. zgodnie z miejscem zamieszkania osoby ubiegającej się.

 

Żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego można złożyć w tut. Ośrodku osobiście, przesłać pocztą tradycyjną lub poprzez platformę ePUAP.

 

DOCHÓD GOSPODARSTWA DOMOWEGO ustala się w oparciu o art.3 pkt. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 o świadczeniach rodzinnych.

 

Aktualnie uwzględnia się dochody osiągane przez gospodarstwo domowe w roku 2019.

 

Wydane zaświadczenie wskazuje wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wskazuje czy dochód ten dotyczy członka gospodarstwa domowego jednoosobowego czy gospodarstwa domowego wieloosobowego.

 

Uwzględnia się GOSPODARSTWO DOMOWE :

- JEDNOOSOBOWE – osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca

- WIELOOSOBOWE - osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące

 

UWAGA ROLNICY!

W okresie od 1 sierpnia jednak nie dłużej niż do 23 września każdego roku będzie przerwa w wydawaniu zaświadczeń dla gospodarstw domowych, w których pozyskiwane są dochody z gospodarstwa rolnego.

W powyższym okresie tut. organ nie będzie miał możliwości ustalenia wysokości dochodu z gospodarstwa rolnego, a zatem wydać stosownego zaświadczenia o dochodach gospodarstwa domowego.

Podkreśla się, rozpoczęcie przedsięwzięcia tj. poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego przez wnioskodawcę może nastąpić nawet 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

Zgodnie z Komunikatem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla gmin w sprawie corocznej przerwy w wydawaniu zaświadczeń o dochodach dla osób fizycznych, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 października 2020 r.

 

 Wydanie powyższego zaświadczenia jest wolne od opłat.

 

Więcej informacji nt. PROGRAMU „Czyste powietrze” na stronie czystepowietrze.gov.pl

lub od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 – 16.00 pod numerem infolinii 22 340 40 80 (infolinia przeznaczona dla wnioskodawców i beneficjentów)

 

DO POBRANIA:

DOCXWNIOSEK Żądania wydania zaświadczenia czyste powietrze od sierpnia 2021 r..docx (60,69KB)

DOCXKlauzula informacyjna czyste powietrze.docx (20,55KB)

 

Wersja XML