Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Ogólnopolski system nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego umożliwia otrzymanie darmowej porady prawnika lub doradcy poradnictwa obywatelskiego.

Pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobom, które  nie są  w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Warunkiem uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego jest złożenie pisemnego oświadczenia, że otrzymujący darmową poradę nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

 

Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej / nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego / nieodpłatnej mediacji
na terenie Powiatu Strzeleckiego w 2020 r.

 

W 2020 roku w Powiecie Strzeleckim  będą funkcjonowały dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i mediacji oraz jeden punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i mediacji.

Wizytę w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej można umówić:

 

Harmonogram:

PDFKarta informacyjna - Nieodpłatna Pomoc Prawna.pdf

PDFKarta informacyjna - Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie.pdf

PDFKarta informacyjna -Nieodpłatna Mediacja.pdf

PDFKarta informacyjna - Dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem .pdf
PDFLista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców Powiatu Strzeleckiego.pdf

więcej informacji: Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Strzeleckiego

 

Wersja XML