Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestry, ewidencje i archiwa

Rejestry i ewidencje prowadzone w Ośrodku Pomocy Społecznej w Izbicku

Pomoc społeczna:

 

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (Niebieskie Karty):

 

Rejestry archiwum:

 

Świadczenia rodzinne:

 

Świadczenie wychowawcze:

 

Fundusz alimentacyjny:

 

Dział księgowości:

 

Inne rejestry:

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Izbicku posiada składnicę akt, mieszczącą się w budynku Urzędu Gminy Izbicko, w którym przechowywane są dokumenty archiwalne tutejszego Ośrodka. Powyższe dokumenty są przyjmowane oraz przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną, jednolitym rzeczowym wykazem akt oraz instrukcją w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych obowiązujących w tutejszym Ośrodku.

Rejestry i ewidencje udostępniane są na wniosek w Ośrodku Pomocy Społecznej w Izbicku w zakresie dotyczącym wnioskodawcy.

 

Wersja XML